Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Đây là Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bright Box.

 

Bright Box tôn trọng các quyền mà pháp luật quy định trong việc bảo vệ thông tin. Bright Box chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích được thông báo cho bạn hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Trong trường hợp muốn nhận, cập nhật hoặc thu hồi các thông tin cá nhân được lưu giữ bởi Bright Box, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: admin@brightbox.com.vn

 

Khi cung cấp thông tin qua website này hoặc qua số điện thoại, email được cung cấp trên website này, bạn xem như đã đồng ý và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó theo cách được mô tả trong Chính sách này.

 

Những thông tin bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ cho mục đích được yêu cầu, như gửi email định kỳ liên quan đến các bản tin, thông báo báo chí, thông tin khuyến mãi hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm khi đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi; hoặc khi bạn đã gửi cho chúng tôi bản lý lịch hoặc thông tin tương tự để ứng tuyển vị trí công việc hoặc để sắp xếp các dịch vụ khác tại Bright Box.

 

Xin lưu ý website này sử dụng ứng dụng cookies để theo dõi các cài đặt của trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập đến website để cải tiến website dựa trên nhu cầu của khách hàng. Cookies không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoại trừ những dữ liệu bạn đã chọn chia sẻ. Hầu hết các trình duyệt internet đều tự động chấp nhận cookies nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt bất cứ lúc nào. Nếu chọn không chấp nhận cookies, bạn không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng của webiste này.