Khóa học khác

Digital Marketing_21B9405

Ngày khai giảng: T4/2022 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản - Nâng cao

Thời lượng: 4 Tháng, 32 buổi (Online)

Giảng viên: Quốc Tuấn

Học phí : 7,900,000đ

Dựng phim chuyên nghiệp_21B9205

Ngày khai giảng: T4/2022 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 4 Tháng, 32 buổi (Online)

Giảng viên: Tâm Nguyễn

Học phí : 7,900,000đ

Digital Marketing_21B9406

Ngày khai giảng: T3/2022 (Tối Thứ 2,6)

Trình độ: Căn bản - Nâng cao

Thời lượng: 4 Tháng, 32buổi (Online)

Giảng viên: Huy Lê

Học phí : 7,900,000đ

SketchNote_21B9305

Ngày khai giảng: T3/2022 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 8 buổi (Online)

Giảng viên: Thủy Minh

Học phí : 1,600,000đ

Dựng phim chuyên nghiệp_21B9202

Ngày khai giảng: T5/2021 (ngưng đăng ký)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 4 Tháng, 32 buổi (Online)

Giảng viên: Tâm Nguyễn

Học phí : 7,900,000đ

Dựng phim chuyên nghiệp_21B9201

Ngày khai giảng: T3/2021 (ngưng đăng ký)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 4 Tháng, 32 buổi (Online)

Giảng viên: Tâm Nguyễn

Học phí : 7,900,000đ