Ngoại ngữ

Tiếng Nhật Sơ cấp 1_21B3105

Ngày khai giảng: T03/2022 (Tối Thứ 2,4)

Trình độ: Căn bản cho người mới bắt đầu

Thời lượng: 3 Tháng, 2 buổi/tuần (Online)

Giảng viên: Trần Thị Nhã Thục

Học phí : 4,500,000đ

Giao tiếp tiếng Hoa Sơ cấp 1_21B3305

Ngày khai giảng: T12/2021 (Chiều Thứ 7,CN)

Trình độ: Căn bản cho người mới bắt đầu

Thời lượng: 3 Tháng, 2 buổi/tuần (Online)

Giảng viên: Trung Tường

Học phí : 4,500,000đ

Tiếng Nhật Sơ cấp 2_21B3106

Ngày khai giảng: T3/2022 (Tối Thứ 2,4)

Trình độ: Căn bản cho người mới bắt đầu

Thời lượng: 3 Tháng, 2 buổi/tuần (Online)

Giảng viên: Trần Thị Nhã Thục

Học phí : 4,500,000đ

Tiếng Hoa trong Kinh doanh_21B3306

Ngày khai giảng: T12/2021 (Tối Thứ 2,4,6)

Trình độ: Căn bản cho người mới bắt đầu

Thời lượng: 2 Tháng, 3 buổi/tuần (Online)

Giảng viên: Thùy Lâm

Học phí : 4,500,000đ

Giao tiếp Tiếng Hàn Sơ cấp 1_21B3205

Ngày khai giảng: T3/2022 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản cho người mới bắt đầu

Thời lượng: 3 Tháng, 2 buổi/tuần (Online)

Giảng viên: Thùy Dung

Học phí : 4,500,000đ

Giao tiếp tiếng Hoa Sơ cấp 2_21B3302

Ngày khai giảng: T7/2021 (ngưng đăng ký)

Trình độ: Căn bản cho người mới bắt đầu

Thời lượng: 3 Tháng, 2 buổi/tuần (Online)

Giảng viên: Trung Tường

Học phí : 4,500,000đ

Tiếng Hoa Giao tiếp Sơ cấp 1_21B3303

Ngày khai giảng: T8/2021 (ngưng đăng ký)

Trình độ: Căn bản cho người mới bắt đầu

Thời lượng: 3 Tháng, 2 buổi/tuần (Online)

Giảng viên: Trung Tường

Học phí : 4,500,000đ

Tiếng Hàn Giao tiếp Sơ cấp 1_21B3201

Ngày khai giảng: T5/2021 (ngưng đăng ký)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 3 Tháng, 2 buổi/tuần (Online)

Giảng viên: Thùy Dung

Học phí : 4,500,000đ

Giao tiếp tiếng Hoa Sơ cấp 1_21B3301

Ngày khai giảng: T5/2021 (ngưng đăng ký)

Trình độ: Căn bản cho người mới bắt đầu

Thời lượng: 3 Tháng, 2 buổi/tuần (Online)

Giảng viên: Trung Tường

Học phí : 4,500,000đ