Thiết kế Đồ họa

Thiet ke do hoa Cap toc
-50%

Thiết kế Đồ họa Chuyên nghiệp_22B1015

Ngày khai giảng: T9/2022 (Tối Thứ 4,6)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 3 Tháng, 24 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 5,800,000đ 2,900,000đ
Thiet ke do hoa chuyen nghiep
-35%

Thiết kế Đồ họa Chuyên nghiệp_22B1012

Ngày khai giảng: T9/2022 (Tối Thứ 4,6)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 4 Tháng, 32 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 6,600,000đ 4,290,000đ
-35%

Thiết kế Đồ họa Căn bản_21B1008

Ngày khai giảng: T8/2022 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 4 Tháng, 32 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 6,600,000đ 4,290,000đ

Adobe Illustrator Căn bản_21E1205

Ngày khai giảng: Tháng 03/2022 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 12 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 2,900,000đ

Photoshop Căn bản_21E1105

Ngày khai giảng: Tháng 03/2022 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 12 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 2,900,000đ

Dàn trang với Adobe Indesign_21E1305

Ngày khai giảng: Tháng 03/2022 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 04 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 1,280,000đ

Thiết kế Đồ họa Căn bản_21B1006

Ngày khai giảng: T12/2021 (Tối Thứ 7,CN)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 4 Tháng, 32 buổi (Online)

Giảng viên: Phí Thu Hà

Học phí : 6,600,000đ

Adobe Illustrator Căn bản_21E1206

Ngày khai giảng: T03/2022 (Tối Thứ 7,CN)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 12 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 2,900,000đ

Thiết kế Đồ họa Nâng Cao_21A1007

Ngày khai giảng: T3/2022 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 2,5 Tháng, 20 buổi (Online)

Giảng viên: Phí Thu Hà

Học phí : 4,500,000đ

Thiết kế Đồ họa Căn bản_21B1005

Ngày khai giảng: T11/2021 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 4 Tháng, 32 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 6,600,000đ