Thiết kế Nội thất

TK Nội thất và Diễn họa Căn bản_21B2005

Ngày khai giảng: Tháng 4/2022(Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 6,5 Tháng, 52 buổi (Online)

Giảng viên: Phí Thu Hà

Học phí : 10,720,000đ

Vẽ Kỹ thuật với Autocad_21E2105

Ngày khai giảng: T12/2021 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 12 buổi (Online)

Giảng viên: Phí Thu Hà

Học phí : 3,040,000đ

TK Nội thất & Diễn họa Kiến trúc_21B2006

Ngày khai giảng: T3/2022 (Tối Thứ 2,6)

Trình độ: Căn bản - Cấp tốc

Thời lượng: 6,5 Tháng, 52 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Trung

Học phí : 10,720,000đ

Diễn họa Nội thất 3DSMax và Vray_21E2306

Ngày khai giảng: T12/2021 (Tối Thứ 7,CN)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 22 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Minh

Học phí : 4,500,000đ

TK Nội thất & Diễn họa Kiến Trúc_21B2008

Ngày khai giảng: T1/2022 (Tối Thứ 2,4,6)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 4,5 Tháng, 52 buổi (Online)

Giảng viên: Hồ Phương

Học phí : 10,720,000đ

TK Nội thất & Diễn họa Kiến trúc_21B2009

Ngày khai giảng: T1/2022 (Tối Thứ 2,4,6)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 4,5 Tháng, 52 buổi (Online)

Giảng viên: Sơn Trần

Học phí : 10,720,000đ

TK Nội thất & Diễn họa Kiến trúc_21B2011

Ngày khai giảng: T3/2022 (Tối Thứ 7,CN)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 6,5 Tháng, 52 buổi (Online)

Giảng viên: Duy Minh

Học phí : 10,720,000đ

TK Nội thất & Diễn họa Kiến trúc_21B2010

Ngày khai giảng: T5/2022 (Tối Thứ 2,6)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 6,5 Tháng, 52 buổi (Online)

Giảng viên: Ngọc Lâm

Học phí : 10,720,000đ

TK Nội thất & Diễn họa Kiến trúc_21B2007

Ngày khai giảng: T3/2022, Tối T3,5

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 6,5 Tháng, 52 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Minh

Học phí : 10,720,000đ