Khóa học

Thiet ke do hoa Cap toc
-50%

Thiết kế Đồ họa Chuyên nghiệp_22B1015

Ngày khai giảng: T9/2022 (Tối Thứ 4,6)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 3 Tháng, 24 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 5,800,000đ 2,900,000đ
Thiet ke do hoa chuyen nghiep
-35%

Thiết kế Đồ họa Chuyên nghiệp_22B1012

Ngày khai giảng: T9/2022 (Tối Thứ 4,6)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 4 Tháng, 32 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 6,600,000đ 4,290,000đ
-35%

Thiết kế Đồ họa Căn bản_21B1008

Ngày khai giảng: T8/2022 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 4 Tháng, 32 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 6,600,000đ 4,290,000đ

Adobe Illustrator Căn bản_21E1205

Ngày khai giảng: Tháng 03/2022 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 12 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 2,900,000đ

Tiếng Nhật Sơ cấp 1_21B3105

Ngày khai giảng: T03/2022 (Tối Thứ 2,4)

Trình độ: Căn bản cho người mới bắt đầu

Thời lượng: 3 Tháng, 2 buổi/tuần (Online)

Giảng viên: Trần Thị Nhã Thục

Học phí : 4,500,000đ

Giao tiếp tiếng Hoa Sơ cấp 1_21B3305

Ngày khai giảng: T12/2021 (Chiều Thứ 7,CN)

Trình độ: Căn bản cho người mới bắt đầu

Thời lượng: 3 Tháng, 2 buổi/tuần (Online)

Giảng viên: Trung Tường

Học phí : 4,500,000đ

TK Nội thất và Diễn họa Căn bản_21B2005

Ngày khai giảng: Tháng 4/2022(Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 6,5 Tháng, 52 buổi (Online)

Giảng viên: Phí Thu Hà

Học phí : 10,720,000đ

Vẽ Kỹ thuật với Autocad_21E2105

Ngày khai giảng: T12/2021 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 12 buổi (Online)

Giảng viên: Phí Thu Hà

Học phí : 3,040,000đ

TK Nội thất & Diễn họa Kiến trúc_21B2006

Ngày khai giảng: T3/2022 (Tối Thứ 2,6)

Trình độ: Căn bản - Cấp tốc

Thời lượng: 6,5 Tháng, 52 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Trung

Học phí : 10,720,000đ

Photoshop Căn bản_21E1105

Ngày khai giảng: Tháng 03/2022 (Tối Thứ 3,5)

Trình độ: Căn bản

Thời lượng: 12 buổi (Online)

Giảng viên: Hoàng Âu

Học phí : 2,900,000đ